Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 pracovných dní.

3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj niekoľko mesiacov, nakoľko závisí výhradne od tretích strán (dodávateľov).

4. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

5. Doručenie

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom doručovateľskej služby GLS.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

6. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

7. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na stránkach moveshop.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku (nie dobierka) na adresu Everex, s.r.o., Budyšínska 8, 831 03 Bratislava. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša zákazník.
V zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa a vyplnený „Formulár na vrátenie tovaru“, ktorý je priložený predavajúcim ku každej zásielke. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze vrátime najneskôr do 7 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet zákazníka, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch, keď je tovar  mechanicky poškodený alebo znečistený, oblečenie resp. doplnky nesú známky ich používania, CD a DVD nie sú v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený), jedná sa o tovar objednaný špeciálne na objednávku (tovar, ktorý nie je bežne skladom).

9. Obchodné údaje o firme

EVEREX, s.r.o.

Zochova 16/X

81103 Bratislava

IČO: 44 379 170
DIČ: 2022673444
IČ DPH: SK2022673444

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddieli: Sro, vo Vložke číslo 54293/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 2623179552 /1100

 

Zasielanie noviniek emailom